Science of Human Learning

임용단기

공지사항 게시판

글보기
[이벤트] 이경범 교육학 INFOMAP 핵심요약집 이벤트 당첨자 발표
작성자 임용단기 작성일 19.05.17 조회수 397
분류 임용 인강

 

 

안녕하세요

이경범 교육학  INFOMAP 핵심요약집 이벤트 당첨자 발표드립니다.


* 이벤트 상품은 회원 정보에 입력된 주소지로 발송될 예정입니다. 5월 20일까지 꼭 회원 정보의 주소를 배송 받으실 곳으로 수정해주세요.


* 발송 예정일 : 5월 21일(택배 수령까지 2~3일 소요 예정)

이벤트에 참여해주셔서 감사합니다.
다음 이벤트도 기대해주세요:)

여러분의 임용단기 드림

 

 

★댓글 이벤트 당첨자(50명) : INFOMAP 핵심요약집 

1 oi**oi98
2 yu**440
3 ji**un6221
4 gu**ls29
5 na**801
6 cu**65
7 an**wjr
8 ki**u1026
9 ja**jh86
10 le**ubin10
11 yu**un0620
12 sy**9797
13 hy**a96
14 gi**w95
15 le**inju0617
16 jy**019
17 im**unny
18 js**30516
19 tj**fha20
20 le**ash
21 le**nreason
22 al**k12318
23 je**39
24 03**kyh
25 sy**r0121
26 re**81
27 dk**aenfpquf
28 ko**1215
29 mj**42
30 ji**ningt
31 ch**j415
32 mo**61
33 sh**pangel7
34 sk**o11
35 an**o04
36 sc**800
37 oh**323
38 ci**lia
39 hj**12
40 le**ash
41 je**y_popo
42 yl**e0523
43 ja**0611
44 eu**ol0912
45 ld**50126
46 jm**80303
47 su**ran
48 fi**lmissing
49 yo**28
50 am**love4

★소문내기 이벤트 당첨자

1) INFOMAP 핵심요약집 (78명) 

1 qo**dus10
2 us**962
3 bi**ng2000
4 eu**ol0912
5 si**li
6 sh**011
7 sl**65
8 oh**323
9 ca**254
10 oc**51
11 ki**h928
12 su**ran
13 za**12
14 lb**eet
15 he**ocag
16 ch**sdevil
17 lo**arth35
18 ja**0611
19 yu**440
20 fe**back82
21 da**yduck3
22 cn**0807
23 pe**ngel
24 ky**cha
25 se**youl
26 ji**un6221
27 sh**pangel7
28 hy**gjack
29 yu**66
30 da**18
31 he**ool
32 na**og
33 ch**04
34 sa**95422
35 lb**508
36 an**rer77
37 ya**008
38 th**pwls01
39 ek**s94
40 lh**th
41 rg**3514
42 po**bi0408
43 yu**5594
44 hu**j202
45 be**y4637
46 le**ash
47 th**914
48 lo**ndale02
49 js**30516
50 ha**0517
51 dp**tmrh
52 wo**e123
53 da**u22
54 th**ss
55 le**inju0617
56 th**s4494
57 mk**66
58 gs**311
59 mo**61
60 dl**ty84
61 ja**ungim
62 ji**yeok0821
63 sj**ng93
64 sr**123
65 ch**9278
66 mi**nae25
67 ki**u1026
68 ma**y42
69 tl**ddl
70 js**r913
71 ki**mass
72 kd**181
73 gk**s1007
74 qw**ty5825
75 ha**ydaylife
76 vn**d0429
77 io**un
78 rh**2772

 

2) 소문내기 왕 : 이경범 교육학 온라인 단강좌 수강권

-rh**2772 

 

  해당 회원꼐는 개별 연락 드릴 예정입니다. 

 

★ 선착순 배포 당첨자 (5/14- 5/16, 3일간)

1 kr**23
2 so**r72
3 la**chance7
4 js**r913
5 dd**dltkr
6 sj**lalstj
7 po**ams
8 sc**800
9 so**0401
10 ry**ng1626
11 ha**5109
12 ye**un11
13 jy**90
14 ch**j415
15 ms**935
16 yo**in0417
17 kd**181
18 fk**442510
19 ks**58
20 ju**eon0906
21 le**wyh
22 gk**d3744
23 ch**boram107
24 ga**eonjun
25 je**a702
26 ia**enero
27 ql**k135
28 gm**lsrh
29 hc**92
30 lh**0805
31 ja**jh86
32 th**nghek
33 wn**l3735
34 db**jd9711
35 d0**4say
36 th**pwls789
37 gm**ud9097
38 dm**jrla
39 oj**795
40 ay**ark
41 hg**op
42 kd**810
43 lo**ndale02
44 sa**ange
45 he**i0225
46 gy**dwnd12
47 ka**tasea
48 go**rt
49 ev**jun1
50 km**016
51 wn**115
52 gk**mfqls
53 ww**426
54 en**0504
55 my**osol
56 ys**l21
57 ss**035
58 jm**035
59 kn**501
60 sk**32123
61 tl**kf0815
62 dm**l6766
63 rh**488
64 ha**ydays
65 ji**eeb95
66 gk**d2188
67 li**380
68 jk**211
69 ki**umin
70 sk**sxo13
71 tt**tto
72 jg**619
73 dl**dk212
74 se**unlee
75 ck**id118
76 sh**9899
77 mi**clef
78 wk**pdls
79 sw**merj
80 cn**sl
81 ju**a318
82 hu**2121
83 ch**isma2319
84 ag**ju
85 su**yun16
86 dl**thf12
87 dl**ddls610
88 ph**790
89 th**kdud789
90 ms**023
91 rk**s0318
92 hy**gjack
93 ar**to79
94 le**ash
95 ho**evirus
96 zo**ng
97 ps**19
98 ch**est96
99 on**214kks
100 tw**kle1357
101 sy**r0121
102 zc**rryz
103 co**js123654
104 ye**0202
105 j0**3018
106 he**ool
107 sa**nwjd625
108 sa**95422
109 hy**a96
110 wo**in0420
111 yo**0406
112 ls**201
113 yj**41
114 ba**sueya
115 ku**0013
116 le**oon02
117 eo**ms3
118 na**anghyun2
119 on**0108
120 lb**730
121 an**ne00
122 ss**njoo2
123 wo**e123
124 na**26
125 th**ss
126 ss**i20
127 th**mswjd94
128 tk**ml96
129 ek**s94
130 ju**uj96
131 wj**us187168
132 kj**180
133 su**31
134 dl**lswjd01
135 et**etet
136 qw**ty5825
137 ik**29
138 dk**s11223
139 fa**5050
140 se**0415
141 th**hdgus
142 sh**ra1004
143 rl**la485
144 ld**50126
145 mi**nae25
146 lo**mj0620
147 no**angyi19
148 rk**d7719
149 du**l527
150 ki**ing16
151 yo**ick
152 an**0154
153 ra**102
154 20**ys11
155 tl**o158
156 gi**w95
157 ch**kenfarm
158 su**i59
159 ji**e607
160 el**i1107
161 ki**u1026
162 ba**u187
163 ed**ll91
164 kd**0605
165 so**i712
166 ky**op75
167 yl**e0523
168 wh**epearl9
169 ck**561
170 ka**n714
171 wh**ks06240
172 gu**ls29
173 lo**y42
174 jy**538
175 qn**rn
176 ro**1002
177 ro**123
178 im**unny
179 lh**996
180 ca**lunya
181 ch**526
182 ww**oohcom
183 ju**10301
184 rr**76
185 so**13
186 pi**kong
187 dn**21
188 ru**a2012
189 gr**vymoment
190 kj**20124
191 re**gshch6
192 an**o04
193 fo**s0000
194 hy**ny313
195 sh**w555
196 q5**122
197 se**074
198 zc**istinez
199 mu**c24
200 ha**98
201 sk**o11
202 lk**13
203 le**unhyeon
204 yu**un0620
205 hh**hd
206 hy**g0626
207 dp**tmrh
208 ka**ia77
209 lo**7483
210 mi**all
211 ck**wl2001
212 ea**pie
213 se**oliver
214 mc**bin
215 zz**ga624
216 dm**n520
217 th**isvip
218 ry**721
219 za**12
220 ma**oo1122
221 ym**g7
222 pa**sangv
223 ki**ungseo3
224 an**216
225 lo**u12
226 ks**356
227 if**li1004
228 ki**eonah7
229 xu**s2
230 jo**ul79
231 yu**440
232 ju**0602
233 pi**pk
234 ry**10323
235 hi**g4256
236 sr**123
237 ov**deu
238 ki**g0000
239 rn**27
240 wl**ur0322
241 js**3037
242 ll**hll
243 ta**g1211
244 gk**s1007
245 eu**in0902
246 hy**ngjeong
247 ys**919
248 he**ll20
249 wl**7754
250 le**nreason
251 ra**na
252 co**s6363
253 si**ine217
254 ey**uda80
255 lo**arth35
256 Do**y365
257 se**youl
258 ji**e4u
259 bc**mb97
260 my**8887
261 vn**y13
262 72**59y
263 su**lower182
264 ka**ngai
265 ty**535
266 vi**t7942
267 gu**ls431
268 th**9638
269 cy**73
270 ok**th4678
271 eo**3353
272 he**ocag
273 hj**12
274 ky**cha
275 ja**1087
276 eh**nr2976
277 yu**inbb
278 wn**220
279 ge**usmin
280 aa**ssll456
281 so**hi0209
282 ni**e00
283 aa**dud
284 ty**5897
285 da**yduck3
286 gj**dnjs1852
287 ss**g1143
288 ko**1090
289 an**rer77
290 ye**8371
291 qk**kthf
292 he**baragi
293 nd**11
294 kj**nnie
295 se**j0129
296 so**m0719
297 ra**love4u
298 tp**d2823
299 rl**hdus8897
300 na**801
목록