Science of Human Learning

임용단기

공지사항 게시판

글보기
[이벤트] 이경범 교육학 INFOMAP 당첨자 발표
작성자 임용단기 작성일 19.06.20 조회수 1,177
분류 임용 인강

안녕하세요

이경범 교육학  INFOMAP 핵심요약집 이벤트 당첨자 발표드립니다.


* 이벤트 상품은 회원 정보에 입력된 주소지로 발송될 예정입니다. 6월 20일까지 꼭 회원 정보의 주소를 배송 받으실 곳으로 수정해주세요.


* 발송 예정일 : 6월 21일(택배 수령까지 2~3일 소요 예정)

회원 주소 오입력으로 인한 추가발송은 절대 불가능하오니, 꼭 기간 안에 주소를 수정해주세요. 

이벤트에 참여해주셔서 감사합니다. 
다음 이벤트도 기대해주세요:)

여러분의 임용단기 드림

1.  소문내기 이벤트 당첨자 

- 유효하지않은 URL을 게시한 경우, 당첨 대상에서 제외되었습니다. 

1) 소문내기 왕 : nur**stierk님 (개별 연락 드릴 예정입니다.) 

2) INFOMAP 핵심요약집 

1 chl**swl4235
2 dpq**l1234
3 lee**7488
4 lux**y719
5 bae**01
6 qhr**rytk20
7 new**n
8 wkd**d
9 ala**ll
10 tmf**ns
11 rne**21
12 fee**ack82
13 min**e1010
14 dai**duck3
15 kri**i2933
16 snu**story
17 gpd**0817
18 ohw**23
19 kjm**33
20 21s**m
21 kan**98
22 euj**89
23 tmf**26
24 bye**0119
25 sha**angel7
26 kim**0210
27 rkd**dus0404
28 mar**r
29 hhh**d
30 man**hi0118
31 yjm**58
32 phr**15
33 clo**sohu
34 pas**ee
35 won**rkong
36 jst**913
37 min**3410
38 ksh**66
39 his**rywhite
40 886**okite
41 bis**isu1
42 nur**stierk

 

2. 댓글 이벤트 당첨자

 

1 seo**402
2 kky**305
3 joe**a01
4 ysy**d7845
5 sar**gsruni
6 red**ne98
7 nah**n2610
8 ami**le473
9 lov**99
10 eya**ao
11 kim**1222
12 jel**e217
13 nob**20
14 tru**choi918
15 eve**ong
16 kwa**391
17 aef**10
18 omy**97
19 ora**ehee97
20 cyj**58
21 zel**17
22 kid**101
23 dbs**rals610
24 imy**g20pass
25 min**ing111
26 hiy**ng0150
27 jia**es
28 god**121088
29 kny**23
30 bae**73
31 gkd**2835
32 jaa**31
33 cms**73
34 s2h**n13
35 ane**ran
36 poi**93
37 bon**asky
38 kdk**10
39 wls**87
40 she**530
41 wir**ok
42 gks**wns
43 dls**s813
44 jhy**06
45 hic**s
46 hee**ong
47 hap**days
48 nur**428
49 lsb**63
50 mir**ae25
51 pej**78
52 gkd**8846
53 yub**556
54 eye**ield318
55 jm7**3
56 dlw**us232
57 sho**77
58 rea**ind90
59 nic**307
60 kjh**13
61 blo**om486
62 juo**90
63 skg**xo13
64 hur**ymr
65 hyu**jack
66 psy**ng3030
67 pin**j9696
68 ser**hong
69 tjf**l2837
70 hj2**627
71 sjh**1221
72 tns**ldprp
73 zlz**8
74 bab**yes
75 mjk**g5699

 

 

 

3. 선착순 배포 이벤트 당첨자(300명) 

1 wil**ose5
2 dlw**86
3 kan**714
4 lsk**03
5 ase**a1213
6 hhh**d
7 jae**un2
8 kan**e1701
9 kam**02
10 kim**09300
11 yoo**0304
12 kul**e
13 suz**ge2
14 bla**0726
15 xox**387
16 kan**y1701
17 lji**0
18 tnr**3
19 phr**15
20 jja**888
21 mar**r
22 wow**09
23 lsj**y7241
24 gkw**122
25 did**ltjd91
26 sk5**2123
27 bob**nk
28 mee**9
29 dlw**tjs0220
30 kjy**80
31 lki**3
32 jjd**ean
33 lhm**h
34 hes**1
35 rkr**lalf
36 anc**154
37 jjs**1231
38 chv**3
39 dlt**dk0130
40 wpa**3
41 evi**2000
42 jak**3110
43 www**ohcom
44 ysd**205
45 min**hl
46 pol**ms
47 lov**j0620
48 lex**s
49 wls**jsgj
50 hmi**909
51 lov**nny
52 snr**pdy77
53 msy**11
54 rkw**204
55 zmg**kt0717
56 mye**2
57 kan**ang7
58 han**m1227
59 upt**n1004
60 woo**eoki
61 skn**2
62 cap**in92
63 jst**913
64 nh3**0
65 onl**wear
66 tjd**1992
67 nal**030
68 gsh**108
69 psy**e46
70 lmj**19
71 gof**05
72 eun**17
73 hel**ecr
74 huh**53
75 syj**25
76 des**nyale
77 spe**ra0408
78 mms**131
79 keu**w1005
80 pin**k
81 dvd**ost
82 mlh**416
83 naa**yung
84 Ala**Veil7
85 dai**duck3
86 dls**k0340
87 imp**na
88 dbw**9488
89 msp**k3703
90 jws**16
91 psb**6
92 nhj**06
93 bab**825
94 mig**4807
95 dud**04
96 sdu**68
97 dpt**oa
98 blu**8z
99 lsh**004
100 les**09
101 hap**otter
102 moo**ull1500
103 whi**pearl9
104 you**z54
105 kof**44811
106 pud**i20
107 uta**684
108 dhk**119
109 dor**rush
110 you**neu
111 jwh**029
112 lsh**7f
113 clo**sohu
114 cra**t
115 kim**928
116 im0**989
117 wkd**sgh222
118 kih**n0630
119 ral**613
120 mor**ndi
121 wjd**k1418
122 los**i
123 gna**16
124 lov**rth35
125 sen**gi
126 wld**6737
127 her**452
128 lov**7
129 ddl**623
130 su7**1
131 phy**90
132 dae**nys
133 tok**213
134 jmj**67
135 fpa**ldk12
136 lil**15
137 zza**yj907
138 ych**3
139 ey0**8
140 lyk**64
141 won**rkong
142 q50**22
143 inn**6
144 gkq**r485
145 pla**tella
146 tpg**1009
147 504**hjk
148 kda**80916
149 kri**i2933
150 sjl**pc
151 dc5**8
152 ran**513
153 kyu**74
154 koo**95
155 ijo**02
156 rkd**dus0404
157 rbs**rdk123
158 pjh**10
159 kgh**68
160 kde**0317
161 kjm**33
162 ohw**23
163 tre**12
164 Daw**ell1
165 shi**s0307
166 ban**ang09
167 bor**070
168 dlf**g12
169 wis**ee22
170 hye**n3847
171 wal**1229
172 sso**22
173 yes**045
174 ksy**327
175 coy**04
176 jyo**g4190
177 cyj**3
178 hgb**29
179 jhj**love11
180 bo6**1
181 pur**y1461
182 82g**rur82
183 eun**eeh14
184 jje**0458
185 lim**83
186 mys**ry0710
187 shi**ng
188 srk**hf
189 egg**ple04
190 tjd**s9876
191 dke**282
192 yeo**0113
193 srk**0221
194 tj1**2
195 min**ns00
196 clz**an1
197 lal**a789
198 als**s4089
199 euj**89
200 dam**2
201 pas**ee
202 kry**al9050
203 kim**0210
204 sbe**122
205 fre**min
206 lby**30
207 vou**pbm
208 ret**23
209 mil**f
210 whq**qToa
211 yun**9
212 aps**park
213 jin**9608
214 dks**395
215 frg**2
216 hwk**521
217 uup**k
218 san**nooh
219 ggo**ooood
220 lic**ua
221 yts**63
222 che**4
223 alt**ujin
224 hit**301
225 mar**e5020
226 jas**39
227 tea**er1718
228 phi**hs
229 gal**u671
230 als**d1245
231 sel**1102
232 ume**ing
233 wjd**ghkk
234 cws**56
235 owo**17
236 kfk**mlquf
237 sjk**h20
238 rud**s1002
239 hee**ik97
240 hyu**ung1216
241 tkr**4
242 ngu**762
243 cjs**134
244 jun**50520
245 kjc**ve7
246 tjs**08
247 juj**u810
248 bis**isu1
249 ssn**68
250 nad**01
251 kyu**oka
252 wan**high
253 qaz**72
254 slr**23
255 hbr**07
256 dla**wls0721
257 kim**4009
258 lee**041
259 mol**8989
260 ih0**202
261 che**shssh
262 han**14
263 all**husm25
264 eun**4531
265 ekk**1
266 sff**515
267 yml**e93
268 sha**ang17
269 cho**ah7
270 kat**ajung
271 sms**132
272 hj9**12
273 gml**54
274 con**ss33
275 fly**ag
276 seu**ous
277 you**n1216
278 sno**rop882
279 sgm**4
280 als**u
281 ash**16
282 hin**83
283 zmf**dl77
284 cya**6280
285 wjd**5481
286 ckx**us428
287 kan**asea
288 mir**30
289 qkq**028
290 mym**ents
291 yeo**371
292 744**44
293 rac**l1103
294 kam**1004
295 yjs**97
296 bis**g2000
297 isa**l204
298 hyo**a0807
299 yjy**09
300 lov**483

 

 

 

목록